18 U.S.C. SEKCJA 2257 ZAWIADOMIENIE O ZGODNOŚCI

  • Wszyscy modele, aktorzy, aktorki i inne osoby, które pojawiają się w jakichkolwiek wizualnych przedstawieniach rzeczywistych zachowań o charakterze jednoznacznie seksualnym pojawiających się lub w inny sposób zawartych w tej Witrynie, mieli ukończone osiemnaście lat w momencie tworzenia takich przedstawień.
  • W odniesieniu do wszystkich wizualnych obrazów wyświetlanych na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy przedstawiają one rzeczywiste zachowania o charakterze jednoznacznie seksualnym, symulowane treści seksualne lub inne, wszystkie osoby na tych wizualnych obrazach miały co najmniej 18 lat w momencie tworzenia tych wizualnych obrazów, Właściciele i operatorzy tej witryny nie są głównym producentem (zgodnie z definicją tego terminu w sekcji 2257 18 USC) żadnej z treści wizualnych zawartych w Witrynie.
  • Pytania dotyczące zawartości tej witryny należy kierować na adres support@polskiemilf.com.
  • Oryginalne rejestry wymagane zgodnie z 18 U.S.C. sekcja 2257 i 28 C.F.R. 75 dla materiałów zawartych na stronie internetowej są przechowywane przez odpowiedniego Kustosza rejestrów w następujący sposób:

CB Media Limited
Spaces Business Center Elstow Road
Suite #A3
Bedford
MK42 8PL
Zjednoczone Królestwo
Numer / miejsce rejestracji: 10114749 / Cardiff
support@polskiemilf.com